dinsdag, 12 november 2019
   
Wie is Rasch b.v.

Rasch BV Privacy verklaring

Rasch BV, gevestigd in Waalwijk aan de Industrieweg 53A, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.raschbv.nl, Industrieweg 53A, Waalwijk, Telefoon: 0416-376222. Margo Heeren is de Functionaris Gegevensbescherming van Rasch BV en te bereiken via info@raschbv.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rasch BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u een offerte aanvraagt, een order plaatst of u zich heeft opgegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats) - Telefoonnummer - E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@raschbv.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rasch BV verwerkt uw persoonsgegevens voor het verwerken van uw order en het factureren van deze order. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. Ook worden uw gegevens geadministreerd, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (financiële administratie).

Geautomatiseerde besluitvorming

Rasch BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rasch BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rasch BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Persoonsgegevens

Bewaartermijn

Reden

Voor- en achternaam, Adres 5 jaar Verwerking orders (straat, huisnummer, postcode, woonplaats) Verwerking factuur Telefoonnummer, E-mailadres Wettelijke verplichting financiële administratie e-mailadres Permanent, Versturen nieuwsbrief tot opzegging ontvanger

Delen van persoonsgegevens met derden

Rasch BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rasch BV. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@raschbv.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen drie dagen, op uw verzoek. Rasch BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rasch BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@raschbv.nl

Rasch is de allround specialist in persoonlijke beschermingsmiddelen. Het bedrijf dat veertig jaar bestaat en van oudsher werkhandschoenen produceerde, staat bekend vanwege het brede en diepe assortiment. Uitstekende service, deskundig advies en persoonlijke betrokkenheid maken de dienstverlening compleet. Het assortiment van Rasch is onderverdeeld in de volgende segmenten:

  • Persoonlijke beschermingsmiddelen 
    (zoals veiligheidsschoenen, handschoenen, valhelmen en adembescherming)

  • Disposable kleding  
    (zoals haarnetjes, overalls, steriele handschoenen en schoenovertrekken)

  • Bedrijfskleding indien gewenst met bedrijfslogo, gedrukt of geborduurd. 
    (zoals overalls, t-shirts, sweatshirts, werkbroeken, regenkleding, winterkleding)

Rasch is een ambitieus bedrijf met een jong en vooruitstrevend team. Er wordt dan ook doorlopend gewerkt aan verbreding van het assortiment en het inventariseren van de klantbehoefte. Dat het de klant aan niets ontbreekt, blijkt wel uit het feit dat een flink aantal klanten al meer dan 20 jaar tevreden is!

"Official dealer Tricorp Workwear"